Jak se postarat o elektrokoloběžku po sezóně?

Po sezóně stroj očistěte, zkontrolujte, že je částečně nabitá a uskladněte ji v nezámrazových podmínkách. Pokud e-koloběžku dlouhodobě nepoužíváte, minimálně každých 30 dní ji jednou nabijte na ca 60 % kapacity baterie.